Technolog (obróbka cieplna), Wrocław, LowerSilesian, Poland

Click Here – Get More Info

Wroc?aw, LowerSilesian, Poland

Date Posted:

2023-01-19-08:00

Country:

Poland

Location:

Bierutowska 65-67, Wroc?aw 51-317, Poland

Position Role Type:

Unspecified

Technolog (obróbka cieplna)

Jakie wyzwania czekaj? na Ciebie na nowym stanowisku?

•             Opracowanie i wdra?anie technologii dla procesów obróbki cieplnej oraz termicznego napylania nadd?wi?kowego HVOF

•             Analizowanie i usprawnianie procesów technologicznych

•             Rozwi?zywanie problemów jako?ciowych i technologicznych

•             Wspieranie wydzia?u produkcyjnego oraz szkolenie operatorów

•             Przeprowadzanie wniosków ofertowych dot. zakupu nowych urz?dze? dla procesów obróbki cieplnej

•             Analiza przyczyn niezgodno?ci powsta?ych w procesie obróbki cieplnej oraz napylania HVOF

•             Przeprowadzenie audytów wewn?trznych oraz przygotowanie procesów do akredytacji Nadcap

Co jest dla nas wa?ne:

•             Wykszta?cenie wy?sze techniczne w kierunku metalurgii lub materia?oznawstwa z zakresu stopów metali

•             Min. 3 lata do?wiadczenia na stanowisku technologa

•             Wiedza poparta praktycznym do?wiadczeniem z zakresu obróbki cieplnej i/lub pow?ok napylanych termicznie

•             Wiedza i do?wiadczenie w zakresie druku 3D w metalu b?dzie dodatkowym atutem

•             Znajomo?? rysunku technicznego

•             Dobra znajomo?? j?z. angielskiego w mowie i pi?mie

•             Podstawy znajomo?ci procesów wytwarzania i kontroli cz??ci lotniczych

Co oferujemy?

•             Mo?liwo?? rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i wsparcie profesjonalistów

•             Mo?liwo?? ci?g?ego podnoszenia swoich kwalifikacji

•             Odpowiedzialne i wymagaj?ce zadania z dost?pem do nowoczesnych narz?dzi

•             Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiej?tno?ci

•             Prywatn? opiek? medyczn?

•             Kart? multisport

•             Prywatny Program Emerytalny

•             Scholar Program

•             Si?owni? firmow?

•             Dofinansowanie do ,,wczasów pod grusz?”

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

RTX Raytheon / Equal Opportunity Employer

JBRTX-01599032  2023.03.10

Click Here – Get More Info

FVR04 SKUUU, Wrocław, LowerSilesian, Poland Wrocław, LowerSilesian, Poland  ZC ZCCX